Thêm quỹ Hong Kong gom cổ phiếu FPT

Chuyên mục : Tin tức
Keyrock Capital Master Fund nhận chuyển quyền sở hữu gần 1,5 triệu cổ phiếu của FPT. Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu...